تظاهرات ضد جنگ و مخالفت با حمله آمریکا

تظاهرات ضد جنگ و مخالفت با حمله آمریکا

شهرهای مختلف جهان همچنان صحنه تظاهرات ضد جنگ و مخالفت با حمله احتمالی آمریکا به سوریه است .
شماری از مردم آمریکا روز گذشته با برپایی تظاهرات در مقابل کاخ سفید اعتراض خودرا به حمله احتمالی کشورشان به سوریه اعلام کردند .
در لبنان هم هزاران تن از مخالفان حمله نظامی آمریکا به سوریه در برابر سفارت آمریکا در بیروت تجمع کردند .
صدها نفر در بولیوی و آرژانتین نیز در مخالفت با حمله احتمالی آمریکا به سوریه تظاهرات کردند .
شهر مانیل پایتخت فیلیپین نیز شاهد برگزاری تظاهرات در مخالفت با حمله نظامی احتمالی آمریکا بر ضد سوریه بود .
همزمان اعلام شد 28 کشور اروپایی با حمله نظامی آمریکا به سوریه موافق نیستند .
از سوی دیگر روزنامه لوموند چاپ پاریس نوشت مردم فرانسه که تاکنون با مداخله نظامی بین المللی در سوریه موافق بوده اند به طور ناگهانی تغییر عقیده داده اند ونزدیک به دو سوم مردم فرانسه با مداخله نظامی کشورشان در سوریه مخالف هستند.

منبع: نون و آب