ارتباط مغز دو انسان از طریق اینترنت

ارتباط مغز دو انسان از طریق اینترنت

دانشمندان برای نخستین بار موفق شدند مغز دو انسان را از طریق اینترنت به هم مرتبط  کنند .
یک محقق دانشگاه واشنگتن در امریکا در جریان آزمایشی به نام ارتباط  مستقیم مغز به مغز انسان ها موفق شد با ارسال سیگنال مغزی از طریق اینترنت به مغز محققی  دیگر که در مکان دیگری در محوطه این دانشگاه نشسته بود دست وی را تکان دهد .
هردو محقق که در این آزمایش شرکت داشتند کلاهی به سر داشتند که دارای سیم پیچ تحریک مغناطیسی بود که می تواند اطلاعات مغز را بخواند .
سال هاست دانشمندان درحال ابداع فن آوری هایی برای ایجاد واسطه هایی میان مغز و رایانه هستند .
این فن آوری ها به انسان اجازه می دهد تنها با استفاده از ذهن خود با تلفن های هوشمند و رایانه ها تعامل بر قرار کنند .

منبع: نون و آب