انتخاب توکیو به عنوان میزبان المپیک2020

 انتخاب توکیو به عنوان میزبان المپیک2020

شهر توکیو پایتخت ژاپن به عنوان میزبان المپیک 2020 انتخاب شد .
در آخرین مرحله رای گیری برای انتخاب میزبان این بازی ها که شب گذشته در بوینوس آیرس آرژانتین برگزار شد از میان 3 شهر استانبول ترکیه، مادرید اسپانیا و توکیو ژاپن ،شهر توکیو با کسب 60 رای در مقابل 36 رای استانبول به عنوان میزبان بازی ها برگزیده شد .
بودجه در نظر گرفته شده برای رقابت های المپیک 2020 هشت میلیارد و پانصد میلیون دلار به همراه سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار برای احداث ورزشگاه ها ودیگر تاسیسات مرتبط با المییک است .

منبع: نون و آب