اعتراض آلمانی ها به رویکرد امنیتی دولت

اعتراض آلمانی ها به رویکرد امنیتی دولت

آلمانی ها به رویکرد امنیتی دولت این کشور در قبال زندگی مرد معترضند .
هزاران آلمانی در اعتراض به رویکرد امنیتی دولت این کشور در قبال زندگی روزمره خود تظاهرات کردند .
تظاهر کنندگان که در برلین پایتخت آلمان تجمع کرده بودند با سردادن شعار وحمل دست نوشته آزادی به جای رعب و وحشت را خواستار گردیدند .
معترضان با اشاره به نظارت دستگاههای امنیتی بر فعالیت های ارتباطی همچون پایگاههای اینترنتی و ایمیل های شخصی تاکید کردند این اقدام موجب شده است اطلاعات هر فرد از حالت شخصی و محرمانه خارج گردیده وبه ماهیتی امنیتی تبدیل شده است .

منبع: نون و آب