جایگاه نخست ایران در تصویرگری کتاب کودک

جایگاه نخست ایران در تصویرگری کتاب

ایران در تصویرگری کتاب به ویژه کتاب کودک رتبه نخست جهان را به دست آورده است .
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین گشایش نمایشگاه بزرگ ناشران در شهر کرد گفت تصویرگری در حوزه کتاب کودک در کشور روند روبه رشد دارد .
اسماعیلی افزود در حوزه نشر کتاب توجه به بخش تصویر گری ،ایجاد جذابیت بر روی جلد کتاب ها ،بسته بندی شکیل و استفاده از نمادهای ملی و ایرانی ،مخاطبان بیشتری را جذب کرده است .
وی سرانه مطالعه کتاب در ایران را بیش از 18 دقیقه اعلام کرد و تاکید نمود این سرانه اگرچه رضایت بخش نیست اما از برخی کشورها بهتر است .

منبع: نون و آب