افزایش ترانزیت کالا از ایران

افزایش ترانزیت کالا از ایران

ترانزیت کالا از ایران تا مرز 50 میلیون تن در سال افزایش می یابد .
وزیر راه و شهر سازی در اجلاس بین المللی حمل و نقل و ارتباطات در استانبول گفت ترانزیت کالا از ایران به مرز 50 میلیون تن در سال خواهد رسید .
آقای آخوندی با اشاره به امضای موافقتنامه های حمل و نقلی با بیش از پنجاه کشور جهان افزود ایران با عضویت در کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی و دارا بودن بیش از 600 شرکت حمل ونقل بین المللی کالا ،توانایی پاسخ به تقاضای بازار های جهانی را دارد .
وی گفت ایران توسعه زیر بناهای حمل و نقلی خودرا در حمل ونقل جاده ای ،ریلی و هوایی از اهداف خود در برنامه های مدون توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی قرار داده و استفاده از توانایی بخش خصوصی از نکات برجسته تحقق این هدف مهم است .

منبع: نون و آب