سکه های بسته بندی شده و چک پول های 50 هزار تومانی

سکه های بسته بندی شده و چک پول های 50 هزار تومانی

سکه های بسته بندی شده جدید و چک پول های 50 هزارتومانی با طراحی امنیتی جدید بزودی به بازار عرضه می شوند .
دبیر کل بانک مرکزی گفت سکه های بسته بندی شده ربع و نیم بهار آزادی از مهرماه وارد بازار می شود
آقای احمدی افزود این سکه ها در بسته بندی های امنیتی مانند سکه های یک گرمی عرضه خواهد شد .
وی گفت بر اساس برنامه ریزی ها قرار است سکه های تمام بهار آزادی نیز در قالب این طرح قرار گیرد و در آینده به صورت بسته بندی توزیع شود .
دبیر کل بانک مرکزی در باره برنامه های این بانک در خصوص چک پول های 50 هزار تومانی نیز گفت قرار است این چک پول ها با طراحی های امنیتی جدید به بازار عرضه شود .

منبع: نون و آب