پرورش مغز مینیاتوری انسان در آزمایشگاه

پرورش مغز مینیاتوری انسان در آزمایشگاه

دانشمندان برای نخستین بار در جهان موفق به پرورش مغز مینیاتوری انسان در آزمایشگاه شدند.
دانشمندان اتریشی  در پژوهشگاه فناوری زیستی مولکولی موفق شده اند مغز انسان را البته در ابعاد خیلی کوچک بسازند.
گزارش ها حاکی است این مغز آزمایشگاهی به اندازه مغز یک جنین 9 هفته ای است اما هنوز هیچ فکر و پیام عصبی را تجربه نکرده است.
دانشمندان تولید این مغز را تحولی بزرگ در دنیای علم می دانند.
محققان پیش از این نیز موفق به تولید سلول های مغزی شده بودند اما این نخستین بار است که یک مغز کامل ساخته می شود.

منبع: نون و آب