حقوق هسته ای مردم ایران

حقوق هسته ای مردم ایران

آقای دکتر روحانی گفت ذره ای از حقوق مسلم هسته ای مردم ایران کوتاه نمی آئیم .
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دولت ذره ای از حقوق مسلم مردم کوتاه نخواهد آمد و تلاش خودرا به کار خواهد گرفت تا گفتگوهای هسته ای با حکمت توام با عزت پیش برود .
آقای دکتر روحانی در بیست و دومین همایش ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به سپرده شدن پرونده هسته ای به وزارت امور خارجه افزود دولت بنا به مصالحی که در نظر داشت این کار را کرد و امیدواریم قدم های موفقی برداریم .
وی افزود اولین گفتگوهای ما در موضوع هسته ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد و ادامه آن نیز در دستور کار است .
آقای روحانی با تاکید بر اینکه دشمنان باید بفهمند زبان ملت ایران زبان ادب توام با مقاومت واستواری است واگر زبان آنها هم زبان تکریم نباشد کار پیش نخواهد رفت .
رئیس جمهوری تصریح کرد غرب باید بداند باتحریم و فشار به ملت ایران موفقیتی به دست نخواهد آورد اما اگر زبان منطق ،استدلال ،احترام ومنافع مشترک وموضع برابر باشد دولت کاملا آماده است با زبان احترام با آن ها گفتگو کند .

منبع: نون و آب