انشار کتاب های ایرانی در فضای مجازی

انشار کتاب های ایرانی در فضای مجازی

چهار هزار و هشتصد نسخه کتاب ایرانی در فضای مجازی منتشر شده است.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در جمع ناشران کشور در شهر کرد  ضمن اعلام این مطلب گفت از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون 821 هزار عنوان کتاب در کشور مجوز چاپ گرفته اند که 151 هزار عنوان آن در حوزه دین بوده است .
آقای اسماعیلی افزود ایران در تعداد عناوین کتاب در دنیا رتبه دهم و در منطقه رتبه اول ودر عناوین کودک ونوجوان رتبه دوم دنیارا دارد.
وی سرانه مطالعه کتاب در ایران را بیش از 18 دقیقه اعلام کرد وتاکید نمود این سرانه اگرچه مطلوب نیست اما از برخی کشورها بیشتر است.

منبع: نون و آب