تاثیر داروی کاهنده کلسترول

تاثیر داروی کاهنده کلسترول

مصرف نوعی داروی کاهش دهنده کلسترول خون ،خطر ابتلا به زوال عقل را در افراد مسن کاهش می دهد .
پژوهشگران می گویند مصرف دز بالای داروی استاتین که نوعی داروی کاهش دهنده سطح کلسترول خون است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل یا آلزایمر در افراد مسن همراه است .
داروی استاتین عموما برای پایین آوردن کلسترول و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی مورد استفاده قرار می گیرد .
اما طبق تحقیقات جدید ،داروی استاتین به ویزه در افراد مسن ،بر ذهن تاثیر می گذارد .
طبق این تحقیقات مصرف دز بالای داروهای قوی خانواده استاتین همچون آتورو استاتین و روزو واستاتین در جلوگیری از ابتلا به زوال عقل و آلزایمر در افراد مسن موثر است .

منبع: نون و آب