تغییر الگوی مصرف و اضافه وزن

تغییر الگوی مصرف و اضافه وزن

هجده درصد از دانش آموزان ایرانی اضافه وزن دارند .
رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی گفت حدود هجده درصد از دانش آموزان ایرانی دچار اضافه وزن هستند .
عبدالهی افزود تغییر الگوی مصرف وتغذیه و روی آوردن به فست فودها ، مواد قندی ، چربی ها ، غذاهای سرخ شده ونوشابه ها در این امر نقش مهمی ایفا می کنند .
رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت افزود ، برنامه مدیریت اضافه وزن را آزمایشی در تهران در مقطع بدو ورود به مدرسه اجرا می کنیم .

منبع: نون و آب