چاقی و مشکلات قلبی و عروقی

چاقی و مشکلات قلبی و عروقی

چاقی و بیماری های زمینه ای مانند مشکلات قلبی و عروقی مهمترین عامل مرگ زنان باردار درکشور است .
دکتر شهلا چایچیان متخصص زنان و مامایی گفت پیش از این فشار خون ، خونریزی و عفونت مهمترین علل مرگ زنان باردار بود ولی با اجرای برنامه های بهداشتی ، مرگ ناشی از این عوامل کاهش یافته است .
وی افزود اگر زن بارداری مشکلی مانند چاقی وبیماری هایی مانند مشکلات تنفسی و قلبی و عروقی داشته باشد بیش از دیگران در خطر است و اگر با مشکلی چون فشار خون بارداری یا خونریزی هم مواجه شود ممکن است با خطر مرگ مواجه شود .

منبع: نون و آب