جنگ را با جنگ نمی توان خاموش کرد

جنگ را با جنگ نمی توان خاموش کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جنگ را با جنگ نمی توان خاموش کرد.
دکتر روحانی افزود نیروهای مسلح ما البته که قدرتمند هستند اما قدرتشان برای بازدارندگی است نه چیز دیگر.
دکتر روحانی در سخنانش در آغاز هفته دفاع مقدس گفت ما اساسا با جنگ مخالفیم، ما قربانی جنگ هستیم، ما قربانی تجاوز هستیم، ما می دانیم جنگ ناپسند و خسارت بار است.
البته به همان نسبت دفاع در برابر تجاوز لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
رئیس جمهوری افزود ما به همه جنگ افروزان اعلام می کنیم در پی جنگ جدید در منطقه ما نباشند که به دنباله اش برای آنها پشیمانی خواهد داشت .
آقای روحانی اظهار داشت جنگ را باید با منطق ، سیاست ، همکاری و همدلی کشورهای منطقه خاموش کرد.
رئیس جمهوری گفت ما طرفدار خواست ملت ها و ازجمله ملت سوریه هستیم ما معتقدیم همه باید تلاش کنند جنگ داخلی در سوریه متوقف شود.

منبع: نون و آب