ساخت اولین لیزر دیجیتالی جهان

ساخت اولین لیزر دیجیتالی جهان

اولین لیزر دیجیتالی جهان در آفریقای جنوبی ساخته شد .
شورای پژوهش های علمی و صنعتی آفریقای جنوبی از ساخت اولین لیزر دیجیتالی جهان خبر داد .
به گفته محققان انتظار می رود این ابتکار از کاربرد های فراوانی برای ارتقای بخش های ارتباطات و بهداشت برخوردار باشد.
محققان نشان دادند که به جای متوسل شدن به اپتیک گران قیمت یا دستگاههای خاص برای کنترل شکل نور خارج شده از یک لیزر می توان پرتوهای لیزری را به طور خودکار از درون خود دستگاه لیزر کنترل کرد .
محققان بر این باورند که این فن آوری در بخش بهداشت به عنوان یک ابزار پزوهشی قابل استفاده است .

منبع: نون و آب