جشن نوروز رودها

در گذشته نیاکان ما برای تمام نعمتهای خداوندی ارزش قائل بودند و در حفظ آن کوشا بودند. در روز نوزدهم اسفند ماه هر سال ایرانیان به لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها، کاریزها و چشمه‌ ها می پرداختند و این مراسم بسیار شاد و همراه با رقص و پایکوبی بود و ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ، ﮔﻼﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺷﺒﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺎﺭی ﺸﺪﻥ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ و اینگونه ارتباطی زیبا و عاشقانه با طبیعت برقرار می کردند که بسیار تحسین برانگیز است و این روز به نام جشن نوروز رودها نامگذاری شده بود. ابوریحان بیرونی اینگونه از این مراسم یاد می کند :روز ۱۹سپندارمٍث را به نام «انهار و میاه جاری» جشن می‌ گرفتند و آن موقعی بود که آب در رودخانه‌ ها جاری می‌ شد و گلها شکوفه می‌ کردند و فضا عطر افشان می‌ شد. در این روز مردم به دشت و صحرا و جاهایی که جویهای روان و چشمه سارها بوده می‌ رفتند و طی مراسم وتشریفاتی گلاب و عطر در آب می‌ ریختند.

امروزه انگار دگرگونی عجیبی رخ داده و نسل امروز متفاوت با گذشتگان خود رفتار می کنند و هیچ ارزشی برای طبیعت قائل نیستند و برای نابودی آن تلاش بسیار می کنند! به هر کجا که می رویم از رودها گرفته تا دشت و کوه و دریا و جنگل و بیابان و ... می بینیم که همه جا را آلوده کرده اند و طبیعت زیبا را زشت و نابود کرده اند. گذشته گان گل به رودها هدیه می کردند و مواد خوشبو در آب می ریختند و امروزه مردم بطری آب و نوشابه و کیسه آشغال به جای گل و کارخانه ها مواد سمی به جای مواد خوشبو به رودخانه ها هدیه می کنند! ما از گذشتگان بابت رفتارهای شایسته شان به نیکی یاد می کنیم ولی نسل فردا از ما چگونه یاد خواهند کرد؟!

نویسنده : سعید رسولی

جشن نوروز رودها کجا و نابودی آنها کجا
جشن نوروز رودها کجا و نابودی آنها کجا
جشن نوروز رودها کجا و نابودی آنها کجا
جشن نوروز رودها کجا و نابودی آنها کجا
منبع : نون و آب