فيلم دربند اثر پرويز شهبازی
نازنين بياتی در صحنه ای از فيلم دربند
فيلم دربند اثر پرويز شهبازی
بهرنگ علوی در صحنه ای از فيلم دربند
فيلم دربند اثرپرويز شهبازی كه چندی پيش مجوز اكران خود را دريافت كرد ، شب گذشته با دعوت از هنرمندان سينما در اكران خصوصی خود بعد جشنواره فجر برای اولين  نمايش داده شد ، در شب اكران خصوصی فيلم دربند پرويز شهبازی كارگردان و امير سماواتی تهيه كننده به همراه بازيگران فيلم دربند ميزبان هنرمندان سينما همچون ، پرويز پرستويی ، عباس كيارستمی ، محمد رحمانيان ، اشكان خطيبی ، سحر دولتشاهی ، حميد فرخ نژاد ، پژمان بازغی ، مينا جعفری ، كامبيز ديرباز‌ ، مهرداد صديقيان و بسياری از هنرمندان ديگر بودند.

در اين مراسم امير سماواتی تهيه كننده فيلم دربند قبل از نمايش فيلم از بازيگران و پرويز شهبازی كارگردان و عوامل فيلم تشكركرد ، بعد صحبت های سماواتی فيلمی از پشت صحنه ساخت فيلم دربند برای مهمانان مراسم پخش شد ، در ضمن در اين مراسم  سید‌احمد میرعلایی مديربنياد سينمای فارابی نيز سخنانی را در مورد فيلم دربند گفتند.

مهمان ويژه اين مراسم كه از سوی امير سماواتی معرفی شد ، وزير ارشاد جناب علی جنتی بود كه برای ديدن اين فيلم با خانواده خود به سينما فرهنگ آمده بود ، امير سماواتی در ادامه سخنان خود خبر از كانديد شدن فيلم دربند در كنار دوازده فيلم پيشنهادی برای معرفی و شركت مراسم اسكار داد ، در مجموع می شود گفت كه دربند ساخته پرويز شهبازی در شب اول اكران كه از سوی مهمانان اين مراسم مورد پسند و تقدير قرار گرفته بود شانس زيادی برای شركت در مراسم اسكار داشته باشد و گمان می رود اين فيلم يكی از پر فروش ترين فيلمهای امسال لقب بگيرد.

تصاوير اختصاصی از مراسم اكران خصوصی فيلم دريند در سينما فرهنگ
استاد پرويز پرستويی و پژمان بازغی در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند استاد پرويز پرستويی و پژمان بازغی در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
استاد محمد رحمانيان و استاد عباس كيارستمی مهمانان ويژه  در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند استاد محمد رحمانيان و استاد عباس كيارستمی مهمانان ويژه در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
جناب علی جنتی وزير ارشاد  در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند جناب علی جنتی وزير ارشاد در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
پرويز شهبازی كارگردان فيلم دربند و هومن بهمنش فيلمبردار به همراه محمد بيگی مدير دپارتمان دنيای هنر در سايت نون و آب در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند پرويز شهبازی كارگردان فيلم دربند و هومن بهمنش فيلمبردار به همراه محمد بيگی مدير دپارتمان دنيای هنر در سايت نون و آب در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
پگاه آهنگرانی هنرمند فيلم دربند و دارنده سيمرغ بهترين بازيگر مكمل زن در جشنواره سی يكم فيلم فجردر مراسم اكران خصوصی فيلم دربند پگاه آهنگرانی هنرمند فيلم دربند و دارنده سيمرغ بهترين بازيگر مكمل زن در جشنواره سی يكم فيلم فجردر مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
استاد پرويز پرستويی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند استاد پرويز پرستويی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
كامبيز ديربازهنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند كامبيز ديربازهنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
مهرداد صديقيانی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند مهرداد صديقيانی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
مراسم اكران خصوصی فيلم دربند در سينما فرهنگ مراسم اكران خصوصی فيلم دربند در سينما فرهنگ
سياوش اسعدی كارگردان به همراه همسر خود خانم نورا هاشمی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند سياوش اسعدی كارگردان به همراه همسر خود خانم نورا هاشمی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
حسين سليمانی هنرمند سينما و بهرنگ علوی هنرمند فيلم دربند به همراه امير حسين فيضی آهنگساز موسيقی پاپ در مراسم اكران خصوصیفيلم دربند حسين سليمانی هنرمند سينما و بهرنگ علوی هنرمند فيلم دربند به همراه امير حسين فيضی آهنگساز موسيقی پاپ در مراسم اكران خصوصیفيلم دربند
مراسم اكران خصوصی فيلم دربند در سينما فرهنگ مراسم اكران خصوصی فيلم دربند در سينما فرهنگ
فيلم دربند در مراسم اكران خصوصیفيلم دربند فيلم دربند در مراسم اكران خصوصیفيلم دربند
امير سماواتی تهيه كننده فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند امير سماواتی تهيه كننده فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
مهرداد صديقيانی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند مهرداد صديقيانی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
نازنين بياتی هنرمند پرتوان فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند نازنين بياتی هنرمند پرتوان فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
حسين سليمانی هنرمند سينما و تلويزيون در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند حسين سليمانی هنرمند سينما و تلويزيون در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
رضا يزدانی خواننده به همراه فريد سماواتی بازيگر فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند رضا يزدانی خواننده به همراه فريد سماواتی بازيگر فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
مصطفی زمانی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند مصطفی زمانی هنرمند سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
اشكان خطيبی و سحر دولتشاهی به همراه مهرداد صديقيانی هنرمندان سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند اشكان خطيبی و سحر دولتشاهی به همراه مهرداد صديقيانی هنرمندان سينما در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
بهرنگ علوی هنرمند پرتوان فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند بهرنگ علوی هنرمند پرتوان فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
هومن بهمنش فيلمبردار و نازنين بياتی هنرمند فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند هومن بهمنش فيلمبردار و نازنين بياتی هنرمند فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
احمد مهرانفرهنرمند فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند احمد مهرانفرهنرمند فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
احمد مهرانفر و نازنين بياتی هنرمندان فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی  فيلم دربند احمد مهرانفر و نازنين بياتی هنرمندان فيلم دربند در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند
پرويز شهبازی كارگردان فيلم دربند در كنار حميد فرخ نژاد در مراسم اكران خصوصی اين فيلم پرويز شهبازی كارگردان فيلم دربند در كنار حميد فرخ نژاد در مراسم اكران خصوصی اين فيلم
امير حسين فيضی آهنگساز و وحيد حاجيلی ها در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند در سينما فرهنگ امير حسين فيضی آهنگساز و وحيد حاجيلی ها در مراسم اكران خصوصی فيلم دربند در سينما فرهنگ


منبع : نون و آب
مطلب : محمد بيگی

استفاده از اين مطالب با ذكر منبع بلا مانع است