محافظت از پوست با نوشیدن چای سبز

محافظت از پوست با نوشیدن چای سبز

چای سبز از سلول های پوست در معرض اشعه UVB   و UVA  محافظت می کند .
محققان آمریکایی دریافتند که چای سبز و گوجه فرنگی از سلول های پوست در معرض اشعه UVB وUVA ممحافظت می کنند .
این محققان می گویند مواد غذایی مثل فلفل های رنگی ، قرمز،زرد و نارنجی که دارای رنگدانه های طبیعی به نام کاروتنوئیدهای رنگی هستند باتبدیل آن به ویتامین A دربدن به حفاظت از سلول های پوست در معرض اشعه UVB و UVA محافظت می کنند

گفتنی است فلانول های موجود درکاکائو نیز به حفاظت از سلول های پوست کمک می کنند .

منبع: نون و آب