ابداع روش نوین تصویر برداری از مغز

ابداع روش نوین تصویر برداری از مغز

محققان ژاپنی روش نوینی برای تصویر برداری از مغز ابداع کرده اند که از قابلیت تشخیص پروتئین های مخرب مرتبط با آلزایمر برخوردار است .
در بیماری آلزایمر ، سلول های مغز سال ها قبل از آغاز نشانه های اصلی بیماری شروع به از بین رفتن می کنند وبنابر این دارو درمانی پس از بروز علائم چندان موثر نیست .
هنوز علت اصلی بروز زوال عقل ونشانه های دقیق آن مشخص نشده است اما تحقیقات نشان می دهد که پروتئین تاو (TAU) ارتباط نزدیکی بابروز آلزایمر داشته ولایه های آن در مرگ سلول های مغزی نقش دارند .
اگرچه این روش نوین  تصویر برداری از مغز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد اما می تواند در آینده به توسعه روش های تشخیص جدید و آزمایش اثربخشی نسل جدید داروها کمک کند .

منبع: نون و آب