لغو دور دوم گفتگو های تجاری

لغو دور دوم گفتگو های تجاری

دومین دور گفتگو های مقامات بلند پایه اتحادیه اروپا وآمریکا درباره انعقاد بزرگترین توافقنامه تجاری جهان به علت تعطیلی دولت فدرال آمریکا لغو شد .
این گفتگو ها قرار بود روز دوشنبه آغاز شود اماکارل دوگوشت کمیسر اتحادیه اروپا روز جمعه دربیانیه ای  اعلام کرد مایکل فرومن نماینده تجاری آمریکا خبرداده است واشنگتن نمی تواند هیئتی را برای شرکت در این مذاکرات اعزام کند  به همین سبب گفتگو های هفته آینده لغو شده است .
کمیسر اتحادیه اروپا گفت به تعویق افتادن این گفتگو ها تاسف بار است .
وی در عین حال تاکید کرد آمریکا و اتحادیه اروپا به پیشبرد روند مذاکرات پایبند هستند .
وی خاطر نشان کرد دوطرف امیدوارند برای پایان دادن به اختلافات برسر قوانین ومقررات تجاری پیشنهادهایی را تاماه ژانویه آماده کنند.
گفتنی است نخستین دور گفتگو ها در زمینه انعقاد توافقنامه مشارکت دوسوی اقیانوس آرام ماه ژوئیه در واشنگتن برگزار شده بود.

منبع: نون و آب