بیش از چهل کشته و زخمی درتظاهراتبیش از چهل کشته و زخمی درتظاهرات

درگیری پلیس مصر باتظاهرکنندگان طرفدار مرسی در قاهره بیش از چهل کشته و زخمی برجای گذاشت.
ماموران پلیس تلاش کردند باتیراندازی وشلیک گاز اشک آور وبستن خیابان های منتهی به میدان التحریر قاهره از ورود تظاهرکنندگان به این میدان جلوگیری کنند که منجر به درگیری باتظاهرکنندگان شد .
بر اثر این درگیری ها  چهار تن  کشته و بیش از چهل  تن زخمی شدند .
تظاهرکنندگان تاکید کردند به تظاهرات ادامه خواهند داد .
یکی از تظاهرکنندگان گفت ششم اکتبر آخرین روز قدرت ژنرال عبدالفتاح السیسی خواهد بود .
ششم اکتبر روزی است که مردم مصر جنگ سال 1973 با اسرائیل را گرامی می دارند ودر سراسر مصر جشن گرفته می شود .

منبع: نون و آب