در ایران باستان جشن مهرگان دومین جشن بزرگ و شکوهمند پس از جشن نوروز بوده است،  که در ستایش و نیایش مهر یا میترا برگزار می‌ شود. همه ساله ایرانیان در برخی از شهر های ایران که در آن زرتشتیان ساکن هستند جشن مهرگان و دیگر جشن های باستانی را گرامی میدارند. مهر یا میترا در زبان فارسی به معنای «فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت» است و ضد دروغ، دروغ گویی، پیمان شکنی و نامهربانی کردن است.فلسفه جشن مهرگان سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت‌هایی است که به انسان ارزانی داشته و تحکیم دوستی و محبت میان انسانهاست. جشن مهرگان، برپايه‌ ی گاهشمار زرتشتی، روز مهر از ماه مهرماه و برابر با ١٠ مهرماه، برپا میشود و بنابر استوره‌ها در اين روز فريدون، به ياری مردم و كاوه‌ی آهنگر بر ضحاک ستمگر پيروز شد.برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان


جشن مهرگان در يزد

جشن مهرگان دهم مهرماه از سوی كميسيون بانوان زرتشتی يزد (وهومن) جشن گرفته شد. همزمان با برپايی اين برنامه، فروشگاهي از هنرهای دستي بانوان زرتشتی نيز برپا بود.برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان

جشن مهرگان در شیراز

زرتشتیان شیراز ١٠ مهرماه جشن مهرگان را در تالار روانشاد یزدانی در مجموعه دینی فرهنگی زرتشتیان شیراز برگزار کردند.برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان

جشن مهرگان در كرج

جشن مهرگان دهم مهر‌ماه در نيايش‌ گاه شاه‌ورهرام ايزد خانه‌ ی دولت كرج برگزار شد. نخست شادی مرزبانی و سوشيانت به سرپرستی نگار خدادادی، بند‌هايی از گاتا را خواندند.برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان

جشن مهرگان در همايشگاه ماركار تهران‌ پارس

جشن مهرگان دهم مهر‌ماه ساعت 18 با برنامه‌هاي گوناگون در همايشگاه ماركار تهران‌پارس  برگزار شد. در اين جشن يكي از مسوولان وزارت ارشاد، مهمان زرتشتيان بود.برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان

 جشن مهرگان در اصفهان

جشن مهرگان  10مهرماه ازساعت 18 درتالار برادران زرتشتی خانه زرتشتیان اصفهان برگزارشد.برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان

جشن مهرگان در کرمان

پسین دهم مهرماه ، جشن مهرگان با باشندگی همكيشان در آتشکده کرمان برگزارشد.برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان

جشن مهرگان در دبستان دینیاری یزد

دانش‌آموزان دبستان دينياری يزد هم مانند ديگر آموزشگاه‌هاي زرتشتي ٩ مهرماه جشن مهرگان را برگزار كردند. دانش‌آموزان به نيايشگاه ستی پير رفته و در نيايش گروهی داده‌های آفريدگار را سپاسگزاری كردند.برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان

جشن مهرگان در آموزشگاههای زرتشتی

آموزشگاه‌های زرتشتی تهران يک روز زودتر، به پيشواز جشن «مهرگان» رفتند. دبستان دخترانه‌ گيو، راهنمايی دخترانه‌ گشتاسب و دبيرستان دخترانه نوشيروان جی تاتا و راهنمايی پسرانه آباديان و دبيرستان پسرانه فيروزبهرام، آموزشگاه‌های زرتشتی بودند كه جشن مهرگان را پاس داشتند. برگزاری جشن مهرگان در شهرهای ایران توسط زرتشتیان
 

منبع: نون و آب