بیماری کودک :

 
  • تب

عليرغم آنكه وجود تب در كودك نشانه ای از بیماری کودک محسوب مي شود، به تنهايی نمي تواند دليلی بر نگران شدن شما باشد. ممكن است كودك تب خفيفی داشته باشد ولي بشدت بيمار باشد و يا عليرغم تب خيلی شديد ناراحتی وی جزئی باشد. با اينحال اگر كودك كمتر از 3 ماه سن دارد و تب او بالاي 37.7 است بايد توسط پزشك معاينه شود. در كودكان بزرگتر اگر تب وجود دارد ولي با علامت ديگری همراه نيست و كودك از ساير جنبه ها سالم به نظر مي رسد به مدت يك روز او را تحت نظر بگيريد تا اگر علامت جديدی بروز كرد متوجه شويد . بتوانيد براي پزشك توضيح دهيد


  • اشكال در تنفس

اگر نوزاد گرفتگی بينی دارد بايد سعي كنيد كه آنرا تميز كنيد. اين عمل را مي توانيد با كمك يك سرنگ انجام دهيد (گرفتگي مجرای بينی مكيدن شيشه شير يا پستان مادر را براي او مشكل كند) ولي اگر تنفس نوزاد شما با اشكال جدی روبروست يعني پره های بينی هنگام تنفس به هم مي خورد يا پوست اطراف دنده ها با هر تنفس بداخل كشيده می شود و يا به نظر می رسد كه رفته رفته كبود می شود، فورا به اورژانس اطلاع دهيد و يا او را به بخش اورژانس بيمارستان برسانيد.


  • تغييرات خلق

خستگی، بيقراری و بطور كلي وضعيت عمومی كودك بسيار مهم است. اگر كودك آبريزش از بينی دارد ولي مثل روزهاي عادی سالم و سرحال است و به خوبی غذا مي خورد احتمالا مشكل جدی وجود ندارد، البته اين بدان معنا نيست كه شما نبايد به پزشك او اطلاع دهيد. نكته مهم اين است كه كودكی كه فقط آبريزش از بينی دارد ولی به خوبی لبخند مي زند احتمالا به اندازه كودكی كه آبريزش از بينی دارد و بسيار خسته به نظر می رسد بيمار نيست.بیماری کودک بیماری کودک

  • گريه غير معمول

اگر نوزاد شما به طور ناگهانی گريه مي كند و اين گريه بيش از حد معمول طول مي كشد و شما نمی توانيد او را به روشهای عادي آرام كنيد و يا اگر صدای گريه او خشك و خشن، و يا ضعيف است و يا به نحو غير عادی با صدای زير گريه می كند ممكن است دچار بيماری جدی شده باشد. البته عكس آن نيز صادق است يعنی حتی اگر كودك ناشاد است و گريه نمی كند ولي غير فعال شده و به سختی از خواب بيدار می شود فورا به پزشك اطلاع دهيد.


  • مدفوع غير عادی

معمولا مدفوع نوزادان، بخصوص آنهايی كه با شير مادر تغذيه مي شوند، بسيار شل و حتي آبكی است و تا 10 بار در روز انجام مي گيرد. اين امر تشخيص مدفوع طبيعی از اسهال را مشكل مي سازد. هر تغييری در الگوی طبيعی مدفوع نوزاد يك كليد است. بوی مدفوع نيز مهم است زيرا اسهال گاهی، ولي نه هميشه، داراي بوی عفونت است. اگر كودك سه ماه يا كمتر سن دارد و شما مشكوك هستيد كه به اسهال دچار شده باشد به پزشك متخصص اطفال خبر دهيد. اگر كودك شما خواب آلوده است و بطور ناگهانی ميزان كمي مدفوع سفت و خشك دفع مي كند و يا اگر مدفوع او داراي خون يا بلغم است و يا قوامی ژله مانند دارد نيز به پزشك اطلاع دهيد. او به شما خواهد گفت كه مدفوع كودك را زير نظر داشته باشيد تا اگر اسهال ادامه يافت متوجه شويد. ميزان مايعات دريافتی كودك بايد كافی باشد  خواه آب و خواه شير مادر يا شير خشك  تا دچار كاهش آب بدن نشود (نوزاد بايد حداقل 6 پوشك در روز خيس كند).

منبع : نون وآب