شیر مادر:

 
  •  تقويت هوش نوزاد
چندين مطالعه نشان داده اند كه ممكن است ميان تغذيه با شير مادر و ضريب هوشي (IQ) بالا رابطه اي وجود داشته باشد. به نظر مي رسد كه كودكاني كه بمدت 6 ماه يا بيشتر از شير مادر تغذيه مي كنند بيشترين بهره را مي برند. متخصصين موگويند تماس عاطفي كه حين شير دادن شكل مي گيرد احتمالاً در افزايش ضريب هوشي نقش دارد ولي نقش اصلي احتمالاً بعهده اسيد هاي چرب است كه در تكامل مغزي نقش خود را ايفا مي كنند
  • جلوگيري از چاقي در سنين بالاتر

نقش شير مادر در وزن كودك در سنين بالاتر مدتها مورد ترديد بوده است. در ماه مه 2005، محققين پس از بررسي 61 مطالعه انجام شده در مورد رابطه ميان شير مادر و چاقي در سنين بالاتر به اين نتيجه رسيدند كه تغذيه با شير مادر در ماه هاي بعد از تولد با كاهش خطر چاقي رابطه دارد. البته آنها همچنين بر اين باور بودند كه براي تعيين شدن اين رابطه به مطالعات بيشتري نياز است.
متخصصين بر اين باورند كه تغذيه با شير مادر به چند دليل بر افزايش وزن در سنين بالاتر اثر دارد: كودكاني كه از شير مادر تغذيه مي كنند نظم بهتري از نظر تغذيه دارند و اين سبب مي شود كه در سنين بالاتر تغذيه سالم تري داشته باشند. شير مادر نسبت به شير خشك انسولين كمتري دارد (انسولين محرك تولد چربي هم هست). و ميزان هورمون پروتئيني لپتين در بدن كودكاني كه از شير مادر تغذيه مي كنند بيشتر است؛ محققين معتقدند كه اين ماده در تنظيم اشتها و چربي نقش دارد. همچنين كودكاني كه شير خشك مي خورند در مقايسه با آنهايي كه از شير مادر تغذيه مي كنند در هفته هاي اول زندگي سريع تر وزن مي گيرند و اين وزن گيري سريع با چاقي در سنين بالاتر ارتباط داردشیر مادر شیر مادر

  • جلوگيري از ابتلا به ديابت تيپ 1

به نظر مي رسد كه تغذيه از شير مادر بمدت بيش از 6 ماه خطر ابتلا به ديابت غير وابسته به انسولين (تيپ 1) را كاهش مي هد. در يك مطالعه كودكاني كه كمتر از 3 ماه با شير مادر و قبل از ماه چهارم با شير گاو تغذيه شده بودند 1.5 برابر بيشتر به اين نوع ديابت مبتلا شدند. مكانيسم محافظت شير مادر در مقابل اين بيماري كاملاً مشخص نيست ولي محققين احتمال مي دهند كه فاكتور هاي ايمني موجود در شير مادر ممكن است در اين زمينه نقش داشته باشند.


  • جلوگيري از ابتلا نوزادان نارس به عفونت و فشار خون بالا در سنين بالاتر

به نظر مي رسد كه شير مادر محافظت ويژه اي براي نوزادان نارس ايجاد مي كند. در يك مطالعه ديده شده است كه در كودكاني كه در هنگام تولد وزن بسيار كمي داشتند و از شير مادر تغذيه شدند تعداد دفعات عفونت خوني جدي و مننژيت، كمتر از كودكاني بود كه با شير خشك تغذيه شده بودند. همچنين يافته هاي يك مطالعه ديگر نشان مي دهد كه احتمال بالا بودن فشار خون در سنين نوجواني در نوزادان نارسي كه با شير مادر تغذيه مي شوند كمتر است


  • كاهش احتمالي خطر "سندرم مرگ ناگهاني نوزاد"

شواهد محكمي دال بر كاهش خطر "سندرم مرگ ناگهاني نوزاد" در كودكاني كه از شير مادر تغذيه مي كنند وجود ندارد. در بعضي از مطالعات رابطه اي ميان شير مادر و بروز كمتر اين سندرم ديده شده است در حاليكه در بعضي مطالعات ديگر چنين رابطه اي ديده نشده است. با اين حال آنچه كه مشخص است اين است كه شير مادر خطر بروز عفونت هاي تنفسي و گوارشي را كه خود ممكن است با اين سندرم ارتباط داشته باشند كاهش مي هد.

منبع : نون وآب