هشدار اوباما درباره بروز فاجعه ی اقتصادی

هشدار اوباما درباره بروز فاجعه ی اقتصادی

باراک اوباما درباره بروز فاجعه اقتصادی در این کشور هشدار داد.
رئیس جمهوری آمریکا همزمان با نهمین روز مرخصی اجباری بیش از 800 هزار کارمند، خطر بحران تولید در این کشور، کاهش اعتماد مصرف کنندگان و فاجعه اقتصادی بر اثر تعطیلی دولت را بسیار جدی خواند.
اوباما اقدام جمهوری خواهان را نابخردانه، فاجعه آور و آشوب گرانه توصیف کرد و افزود: حل اختلافات نیازی به تهدید، آشوب و تنش در عرصه اقتصادی ندارد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز که با عقب نشینی از مواضع و پیش شرط های جمهوری خواهان به دیدار اوباما رفت وی را انعطاف ناپذیر ترین رئیس جمهور در تاریخ این کشور خواند و گفت اوباما تنها کسی است که درباره سقف بدهی بودجه حتی حاضر به مذاکره نیست.

منبع: نون و آب