جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

ایران رتبه اول جراحی زیبایی بینی در دنیا را دارد .
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت ایران مقام نخست متقاضیان جراحی بینی را در دنیا دارد .
آقای دکتر زالی افزود سن متقاضیان عمل جراحی بینی در ایران روبه کاهش است وجراحی های زیبایی نیاز به بررسی جدی روان شناختی دارد وپزشکان متخصص نیز بیماران را بامتانت ، صبر وحوصله کافی انتخاب کنند .
دکتر زالی که درمراسم افتتاحیه چهارمین همایش راینولوژی ایران سخن می گفت افزود دستاوردهای ایران درحوزه گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن بسیار حیرت انگیز است وباتوجه به تجارب ، تکنیک ودانش خود در این زمینه در سال های اخیر فرآیندهای علمی نوین وسرافرازی داشته ایم .

منبع: نون و آب