دوشنبه شهر تندیس ها

کشور تاجیکستان به اصل خویش که پارسی می باشد برمی گردد و این مهم در شهر دوشنبه نمایان است. در گوشه و کنار شهر دوشنبه، تندیس‌ شاعران و مفاخر پارسی گوی بسیاری از جمله رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، جامی، پورسینا و غیره به چشم می‌خورد که برای هر گردشگری جذاب و دیدنی است. وقتی در تاجیکستان، 1100 سالگی تأسیس دولت سامانیان تجلیل شد، در اکثر مراکز فرهنگی و سیاسی تاجیکستان پیکره «امیر اسماعیل سامانی» (مؤسس این سلسله) ساخته و نصب شد. بیش از 190 مجسمه و نیم پیکره از مشاهیر ایرانی در سراسر تاجیکستان نصب شده است. پایتخت تاجیکستان به شهر مجسمه های مشاهیر ایرانی مشهور است زیرا خوش تراش ترین و هنرمندانه ترین مجسمه ها از فردوسی، رودکی و پورسینا میادین این شهر را زینت داده است.«احمدشاه کامل زاده» استاد دانشگاه ملی تاجیکستان گفت: در زمان شوروی سابق تنها یک مجسمه از «رودکی» در تاجیکستان نصب شده بود اما در طول بیست سال گذشته همه مجسمه های رهبران کمونیسم جای خود را به پیکرهایی از مشاهیر ایرانی داد. در مقابل کتابخانه ملی تاجیکستان 22 نیم پیکره از مشاهیر فارسی‌ زبان همچون حافظ، سعدی، خیام، فردوسی و دیگران ساخته و نصب شده که هم بر زیبایی شهر و بناها می‌افزاید و هم در تربیت نسل نوجوان و جوان مؤثر است. تاجیکستان کشوری با تندیس‌ ها و پیکره‌ها و نیم‌ پیکره‌های زیادی است که نمادی از تاریخ، فرهنگ و ادب پارسی‌ زبانان است. در زیر چند نمونه از این تندیس های با ارزش را برایتان آوردهایم :دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی

 

تندیس پورسینا دانشمند بزرگ ایرانی

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
تندیس سعدی شیرازی استاد سخن پارسی

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
تندیس حکیم عمر خیام دانشمند بزرگ ایرانی

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
تندیس عارف بزرگ حافظ شیرازی

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
تندیس ابوعبدالله رودکی پدر شعر پارسی

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
تندیس پورسینا دانشمند بزرگ ایرانی

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
تندیس حکیم فردوسی بزرگ که زبان پارسی را زنده نگه داشت

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
تندیس امیر اسماعیل سامانی موسس سلسله سامانی

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
یعقوب لیث صفاری مؤسس سلسله صفاریان

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی منبع : نون و آب