ساخت واکسن با استفاده از شیر مادر

ساخت واکسن با استفاده از شیر مادر

دانشمندان روسی موفق به ساخت واکسنی با استفاده از شیر مادر شده اند که مانع رشد غده های سرطانی می شود .
محققان انستیتو زیست شناسی وپزشکی اداره آکادمی علوم روسیه در سیبری می گویند این واکسن باکمک ماده کشف شده درشیر مادر تولید شده است وهم اکنون مراحل آزمایش را به منظور تایید بی خطر بودن آن طی می کند .
به گفته والنتین ولاسف مدیر این انستیتو ایده ساخت واکسن با استفاده از این ماده هنگام تحقیق روی ترکیب شیر مادر ان به ذهن دانشمندان رسیده وآنها متوجه شده اند این پروتئین همزمان برچند نوع غده تاثیر می گذارد .
وی یادآور شد درآزمایش این واکسن برروی موش ها نتایج بسیار خوبی حاصل شده ودارو مانع رشد غده های بدخیم در موش ها شده است .

منبع: نون و آب