ششمین همایش بیماری های ریوی

ششمین همایش بیماری های ریوی

ششمین همایش بین المللی بیماری های ریوی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تهران آغاز به کار کرد .
دراین همایش متخصصانی از دیگر کشورها ازجمله آمریکا، فرانسه، اتریش، هلند، انگلیس، سوئیس، ایتالیا، هند و عراق شرکت دارند .
بیش از 200 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال گردیده که از این تعداد 120 مقاله در مدت برگزاری همایش به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر ارائه می شود .
محورهای این همایش شامل بیماری های ریوی  ، مراقبت های ویژه ریه، عفونت های ریه، جراحی های ریوی ، سرطان های ریوی و بیماری های ریوی در اطفال است .

منبع: نون و آب