در مذاکرات ژنو به دنبال مذاکرات هدفمند و واقعی هستیم

در مذاکرات ژنو به دنبال مذاکرات هدفمند و واقعی هستیم

معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امورخارجه ایران گفت در مذاکرات ژنو به دنبال مذاکرات هدفمند و واقعی هستیم نه اتلاف وقت .
سید عباس عراقچی افزود فردا ظهر به ژنو خواهیم رفت و مذاکرات صبح سه شنبه آغاز می شود .
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای گفت چون این مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه انجام می شود مسئولیت مذاکره با بنده خواهد بود اما آقای ظریف درجلسه افتتاحیه در باره طرح ایران توضیح خواهد داد .
عراقچی افزود البته جمع بندی مذاکرات را در جلسه ای که آقای ظریف وخانم اشتون حضور دارند ارائه می کنیم .
معاون وزیر امورخارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برد ایران وبرد طرف مذاکره دراین مذاکرات چیست افزود طرف مقابل همیشه مدعی بوده است که با انرژی صلح آمیز هسته ای ایران مخالفتی ندارد اما باسلاح هسته ای مخالف است وزمانی که ما در این مذاکرات به آنها اطمینان دهیم که ایران هیچ برنامه نظامی را در دستور کار ندارد برد آن ها حاصل شده است وبرد ما هم در این مذاکرات این است که برنامه صلح آمیز خود را ارائه وبربرخورداری خود در زمینه غنی سازی تاکید کنیم .

منبع: نون و آب