مخالفت ایتالیایی ها با تغییر قانون اساسی

مخالفت ایتالیایی ها با تغییر قانون اساسی

ایتالیایی ها بابرگزاری تظاهرات باتغییر قانون اساسی در کشورشان مخالفت کردند .
دهها هزار نفر از مردم ایتالیا روز شنبه در مخالفت باتصمیم دولت این کشور در خصوص تغییر بخش های از قانون اساسی به راهپیمایی پرداختند .
این تظاهرات که در خیابان های رم پایتخت برگزار گردید با حمایت گروه های مدنی وغیر حزبی از جمله تشکل های فرهنگی و دانشگاهی برگزار شد . یکی از تظاهرکنندگان گفت در شرایط دشوار اقتصادی وسیاسی ایتالیا ما در دفاع از قانون اساسی کشورمان در این تظاهرات شرکت کرده ایم وتنها راه نجات از این وضعیت بحرانی اجرای کامل ودقیق قانون اساسی است ودولت به جای تغییر قانون اساسی باید نحوه اجرای آن را تغییر دهد .
تظاهرکنندگان اعلام کردند دولت باهدف تامین منافع برخی گروه ها وجناح های سیاسی قصد تغییر قانون اساسی را دارد از اینرو ما باهرگونه تغییر قانون اساسی مخالفیم .

منبع: نون و آب