سعید رسولی نسرانی

 

سرزمین بیکران شعری بسیار زیبا از سعید رسولی

سرزمین بیکران

درود بر تو ای سرزمین بیکران
سالهاست که نیستی در امان
بر تو ای زادگاه عاشقان
دور بمانی از گزند ناکسان
بر تو ای سرزمین مادری
نیست همچون تو گوهری
کوههایت همیشه استوار
دشتهایت همیشه سبزه زار
یادت نرود از خاطرمان
پیوسته،هر زمان و هر مکان
کوروشت همیشه در قلبمان
داریوشت سردار پاکمان
فردوسیت شاهکار شعرمان
کمان آرشت در دستمان
شیرین و فرهادت نرفت از یاد ما
شدن الگو برای عشق ما

 

ایران آبادم آرزوست

هر دم،سربلندی خاک پاکم آرزوست
ای دریغ، ایران آبادم آرزوست
سالهاست آرمیده بزرگِ خاک من
ای سرزمین،کوروش جاودانه ام آرزوست
ز یاد برده اند مردمان، زبان اجداد خویش
ای آشنا،فردوسی پارسی زبانم آرزوست
گم شد نامش آنکه فدا کرد جان خویش
ای روزگار، آرش کمانگیرم آرزوست
نشناسد فرزند امروز سردار پاک خویش
ای داد، بابک خرمدینم آرزوست
آنکه درس زندگی میداد چه شد
ای زندگی،مولانای شیرین سخنم آرزوست
تیره گشت ز نااهلان رنگ زیبای دریای من
ای آب، آبی شاخاب پارسم آرزوست
خشک شد ز بی مهریها سرزمین سبز من
ای آسمان، نم نم بارانم آرزوست
 

حکاکی نکنید!

سرزمین بیکران شعری بسیار زیبا از سعید رسولی

روی آثار تاریخی با قدمتی چند هزار ساله که تمدن کشور را به نمایش گذاشته و یا روی درختی زیبا که سالهاست در برابر ناملایمت های طبیعت استوار مانده و یا ... نام خود را حک می کنید که به یادگار بماند؟!!!

چه اشتباه بزرگی...

اگر می خواهید نامتان به یادگار بماند باید انسان بزرگی شوید تا نامتان برای همیشه بر روی قلبهای همگان حک شود و تا همیشه نامتان زنده بماند...

 

 

کوروش بزرگ

کوروش بزرگ همچون نگینی گرانبها و نایاب است که بر انگشتری زمین زیباتر از خورشید می درخشد...

 

منبع : نون و آب