درگیری با  تظاهر کنندگان ایتالیایی در رم

درگیری با  تظاهر کنندگان ایتالیایی در رم

موج اعتراضات علیه برنامه های ریاضت اقتصادی پایتخت ایتالیا را فراگرفت .
دهها هزار ایتالیایی خشم خودرا از برنامه های اقتصادی این کشور ابراز داشتند . صدها تن از معترضان نیز در حالی که شعار می دادند ما حاضر به پرداخت بهای بحران نیستیم به بانک ها حمله کردند ودر برابر ساختمان وزارت اقتصاد با پلیس درگیر شدند .
تعدادی از تظاهر کنندگان نیز شب گذشته در پایان این راهپیمایی در یکی از میادین شهر رم پایتخت ایتالیا اقدام به برپایی چادر کردند .
معترضان می گویند ما در مخالفت با سیاست های ریاضتی دولت ایتالیا که زندگی مردم را تباه کرده است در این تظاهرات بزرگ شرکت کرده ایم .

منبع: نون و آب