جشنواره تماشایی انار

جشنواره تماشایی انار

جشنواره  زیبا وتماشایی انار در یزد از امروز آغاز شد وتا ده روز ادامه دارد .
در این جشنواره که در سازمان تعاون روستایی استان یزد برگزار می شود انارهای تولیدی از شهرستان های خاتم، تفت، ابرکوه، صدوق، یزد ومهریز که عمده ترین تولید کنندگان انار در استان یزد هستند به معرض فروش گذاشته می شود .
در استان یزد 19 رقم انار تولید می شود که عبارتند از ملس یزدی، ملس عقدا، میخوش یزدی، میخوش عقدا، زاغ عقدا، پوست سفید شیرین، شیشه کبک فردوس، نادری، مهر ماهی، شیرین شواز، زاغ تفتی، گل، گل مرتضوی، طوق گردن، حصیبی یا ملس سر یزدی، گبری، سیاه، آمنه خاتونی وتیر ماهی .
مسئول برگزاری این جشنواره گفت تشکل های تعاونی روستایی و کشاورزی استان یزد انار ها را به صورت مستقیم از کشاورزان خریداری ودر این جشنواره عرضه می کنند .

منبع: نون و آب