جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا

جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا

آژانس امنیت ملی آمریکا از زندگی خصوصی شهروندان فرانسوی جاسوسی می کرده است .
روزنامه لوموند امروز فاش کرد اسناد اسنودن افشاگر اطلاعات جاسوسی آمریکا نشان می دهد آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات تلفنی شهروندان فرانسوی را به صورت گسترده شنود می کرده است .
روزنامه لوموند افزود آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به NSAدر یک دوره 30 روزه از دهم دسامبر 2012 تاهشتم ژانویه 2012 میلادی 70 میلیون وسیصد هزار مورد تماس تلفنی فرانسوی هارا ضبط کرده است .
بنابر این گزارش NSA شیوه های متعددی برای جمع آوری اطلاعات دارد  از جمله زمانی که شماره تلفن های خاصی در فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد ماموران NSA سیگنالی را فعال می کنند که به طور خودکار برخی مکالمات را ضبط می کند این نظارت تلفنی شامل پیامک ها ومحتوای آن ها نیز می شود و نسبت به یک رشته از واژه ها حساس است .

منبع: نون و آب