دو دبیر ایرانی و بازدید از بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی جهان

دو دبیر ایرانی و بازدید از بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی جهان

دو دبیر ایرانی از بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی جهان بازدید می کنند .
در راستای همکاری های ایران با مرکز تحقیقات هسته ای اروپا وپیرو تفاهم نامه انجمن فیزیک ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی و مرکز تحقیقات هسته ای اروپا، دو سهمیه برای اعزام دو دبیر فیزیک با هدف آشنایی با این مرکز تحقیقاتی که بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی دنیا در زمینه فیزیک ذرات بنیادی وفیزیک هسته ای است به ایران اختصاص داده است .
این دو دبیر ایرانی تابستان سال آینده طی یک دوره 3 هفته ای با هدف آشنایی با این مرکز و تحقیقات آن مهمان مرکز تحقیقات هسته ای اروپا خواهند بود .

منبع: نون و آب