حفاظت از بدن با مصرف کلم

حفاظت از بدن با مصرف کلم

استفاده از انواع کلم ها از بدن در مقابل پرتو های مضر محافظت می کند .
محققان آمریکایی با انجام مطالعه به وجود ماده ای در انواع کلم ها پی بردند که از بدن در مقابل پرتوهای مضر محافظت می کند .
این ماده موجب خاصیت ضد سرطانی کلم می شود واز بافت های بدن در مقابل اثر سوئ تشعشعات هسته ای محافظت می کند .
بگفته این محققان در کلم برگ ، گل کلم، وکلم بروکلی ترکیبی به نام (دیم ) با نام علمی دی ایندودیل متان وجود دارد که این ماده از بدن در مقابل سرطان محافظت می کند .

منبع: نون و آب