هفتم آبان روز صلح و دوستی

هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ هخامنشیهفتم آبان (۲۹ اکتبر) روزی است که کوروش بزرگ بنیان گذار سلسله هخامنشیان بدون خونریزی وارد بابل شد و مردم را از دست حاکم وقت که بر مردمان ستم می کرد نجات داد و به مردم آزادی بخشید و برده داری را برانداخت و اجازه داد هر کس هر کجا که دوست دارد اقامت کند و تبعیض نژادی را از بین برد و در این روز منشور حقوق بشر را صادر کرد.

او در روزگاری که به اسارت کشاندن انسانها، مایه‌ ی بزرگی حکومت‌ها و مردمان بود، همه‌ ی اسیران دربند را آزاد کرد و به آنان هزینه و توشه راه داد تا به سرزمین خود بازگردند.
او در سال 538 پیش از میلاد یا 1159 پیش از هجرت، فرمان آزادی بشر و حقوق انسانها را منتشر کرد. روز هفتم آبان روز منشور انسان و انسان سالاری و نفی بردگی از سوی ملت بزرگ ایران است.
کوروش بزرگ به نمایندگی از سوی ملت بزرگ ایران، در روزگاری منشور انسان و انسان سالاری و نفی بردگی را اعلام کرد که فخر مردمان و حاکمان دیگر، کشتار مردمان، ویرانی سرزمین ها و به بردگی کشاندن انسان ها بود.
کوروش بزرگ شاهنشاه ایران، در سه کتاب آسمانی به عنوان پیامبر خداوند ستوده شده است و در تورات، حتا از وی به عنوان مسیح خدا ( رهاننده ، یاسوشیانت) ، نام‌ برده شده است.

در دامن این پهنه پر شکوه دانش و فرهنگ، بزرگانی پرورش یافتند که به راستی روانشان ستودنی و نام و یادشان جاودانی است. بزرگانی که بر فرازترین پله نیرومندی  و شکوه، خِرد خویش را نباختند و به زندگی و امید دیگران دست نیاختند. اگر چه امروز سخن از به هم رسانیدن "اعلامیه حقوق بشر" از سوی کوروش بزرگ بر سر زبانهاست، اما آنچه دلاور اندیشمند و مهر پیمان ایران‌ زمین، کوروش بزرگ در آن هنگامه ویژه و آن دوره‌ی  تاریخی انجام داد، بسیار فراتر از مفهوم امروزین گرامیداشت "حقوق بشر" است.

منبع : نون و آب