یونسکو سال ۲۰۱۳ را سال پورسینا نامگذاری کرد

یونسکو سال ۲۰۱۳ را سال پورسینا (بوعلی سینا) نامگذاری کرد بیژن رنجبر رییس دانشگاه تربیت مدرس در همدان در مراسم افتتاحیه همایش «هزاره تألیف کتاب قانون پورسینا» با تأکید بر ارزش جهانی کتاب قانون افزود: کتاب قانون مهمترین، مفصل ترین و برجسته‌ ترین کتاب‌های شرق و غرب است و تا هفت قرن در اروپا و مشرق زمین مورد توجه شیفتگان اهل علم بوده است. وی کتاب قانون را در شمار کتاب‌های بزرگ پزشکی قرار داد و گفت: قانون مهمترین و بی‌ نظیرترین کتاب پزشکی است. از عظمت این کتاب همین بس که مورد مدح بزرگانی چون عروضی سمرقندی قرار گرفته است. او اظهار کرد: صاحب چنین اثر بزرگی در کنار تألیف کتاب قانون آثار تحقیقاتی دیگری نیز داشته است که از وی اسطوره‌ ای بی‌بدیل ساخته است. رییس دانشگاه تربیت مدرس دقت در مطالعه، سبک وقایع علمی و پرکاری مثال‌ زدنی پورسینا را زمینه‌ ساز ایجاد چنین شخصیتی در طول تاریخ دانست.

ایرانمنش، دبیر اجرایی همایش، نیز گفت: این گردهمایی با همکاری دانشکده فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و کمیته فرهنگ و تمدن اسلام ایران شورای عالی فرهنگی برگزار شده است. وی افزود: در شهریور سال جاری این تصمیم از سوی کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گرفته شد و با توجه به کمبود وقت مقرر شد تا افرادی که کارهای تحقیقاتی در این‌باره انجام داده‌اند، به این همایش دعوت شوند. ایرانمنش گفت:‌ پرداختن به زندگی پورسینا به عنوان یکی از مشاهیر ایرانی و مؤلف کتاب قانون، معرفی کتاب قانون به عنوان دستاورد علمی در رشته پزشکی و پرداختن به جنبه‌ه ای آرای حکیم از جمله محورهای این همایش یک‌ روزه است. او همچنین با اشاره به روش‌ شناسی پورسینا و انعکاس جنبه‌های پزشکی کتاب قانون افزود: شکل‌ شناسی و معرفی نوآوری‌ها و دستاوردهای او در علم پزشکی نسبت دانش پورسینا را به سایر دانش‌ها نشان می‌ دهد. او همچنین از رونمایی تمبر حکیم  پورسینا در همدان در روز پنج‌شنبه 9 آبان خبر داد.

در این همایش پیام مدیرکل یونسکو خوانده و اعلام شد، یونسکو سال 2013 را به نام پورسینا دانشمند بزرگ ایرانی نام‌ گذاری کرده است.

منبع : نون و آب