محاکمه محمد مرسی آغاز شد

محاکمه محمد مرسی آغاز شد

محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در قاهره آغاز شد .
محاکمه مرسی و14تن از رهبران گروه اخوان المسلمین مصر امروز در آکادمی پلیس در قاهره آغاز گردید .
مرسی به اتهام کشتار تظاهر کنندگان محاکمه می شود .
گزارش ها حاکی است با آغاز محاکمه مرسی ودیگر رهبران اخوان المسلمین مصر نیروهای نظامی مصر به حال آماده باش کامل درآمده اند وتنها در قاهره بیش از 20 هزار نیرو در سطح شهر مستقر شده اند واین شهر را به پادگانی نظامی تبدیل کرده اند .
این اقدام برای جلوگیری از هرگونه تحرک هواداران مرسی وگروه اخوان المسلمین صورت گرفته است .

منبع: نون و آب