دفن دی اکسید کربن سبب زمین لرزه می شود

دفن دی اکسید کربن سبب زمین لرزه می شود

دفن دی اکسید کربن در زیر زمین می تواند سبب زمین لرزه شود .
تحقیقات دانشمندان نشان می دهد دفن دی اکسید کربن در زیر زمین موجب زمین لرزه می شود .
دفن دی اکسید کربن یکی از گزینه های محدود کردن غلظت گازهای گلخانه ای در جو وجلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه زمین است .
بر اساس مطالعه ای که در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسیده است احتمالا بین تزریق گاز در میدان های نفتی تگزاس وزمین لرزه های نسبتا بزرگ در این منطقه ارتباط وجود دارد .
این مطالعه نشان می دهد تزریق گاز به درون زمین می تواند با فعال کردن مخازن موجود به ایجاد یک سری زمین لرزه ها کمک کند .

منبع: نون و آب