ادامه رایزنی های ایران و 1+5

 ادامه رایزنی های ایران و 1+5

سومین روز مذاکرات و رایزنی های  ایران و1+5 در ژنو ادامه دارد .
مذاکرات ژنو که پیش از این قرار بود 2روزه باشد با سفر غیر منتظره وزیران امور خارجه آمریکا، فرانسه وآلمان به ژنو به روز سوم کشیده شد .
گفته می شود وزیران امور خارجه روسیه وچین نیز برای پیوستن به مذاکرات ، امروز به ژنو می روند .
مذاکرات مهم سه جانبه وزیران امور خارجه ایران ، آمریکا ومسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بررسی متن پیش نویس توافق هسته ای احتمالی پس از 5 ساعت نیمه شب دیشب به پایان رسید .
هنوز خبری از جزئیات مذاکرات ظریف ، کری و اشتون منتشر نشده است .
آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران گفتگوها را خوب وسازنده توصیف کرده است .
وزیر خارجه آمریکا نیز مذاکرات سه جانبه اش با ظریف واشتون را دشوار توصیف کرده است .

منبع: نون و آب