سد هخامنشیان جایگاه معتادان

سد داریوش هخامنشی یا سنگ دختران در بخش درودزن شهرستان مرودشت استان فارس قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی متاسفانه وضعیت سد داریوش هخامنشی در شرایط عادی توصیف نمی‌ شود. آسیب‌ های طبیعی، میزان رطوبت و نم‌ زدگی را در این اثر تاریخی افزایش داده و به‌ تازگی محل تجمع زباله و تعداد کثیری از معتادان شده است. سد 2400 ساله هخامنشیان جایگاه معتادان در معرض نابودی است!

آسيب‌های طبيعي و نم ناشی از رودخانه و دریاچه کنونی سد درودزن، سد هخامنشی داریوش (سنگ دختران) از يادمان‌ های ميراثی استان فارس را  روبه ويرانی و فرسايش می برد. اما در کنار این روند فرسایش و فراموشی، به‌ شوند نگهداری نكردن و معرفی درست آن به‌ فرنام یک اثر تاریخی ، این سازه‌ ی 2400 ساله‌ ی ارزشمند و شگرف، به جايی برای پاتوق معتادان مواد مخدر و مشروبات الکلی تغییر کاربری داده است. شوربختانه آنچه نمایان است میزبانان میراث متروک کهن و باستانی سرزمين‌ مان، معتادان و بی‌ خانمان‌ ها هستند. از سوی دیگر تجمع زباله‌ در پیرامون بنا و رودخانه، حجم بالای یادگاری نویسی در بدنه پل‌ ها و فرو ریختن پایه های پل‌ ها از سال‌ های گذشته این آثار را رو به‌ ویرانی قرار داده است.سد 2400 ساله هخامنشیان جایگاه معتادان در معرض نابودی است!
پهنای دهانه تاق چشمه سد داریوش در پایین  سه متر و ژرفای آن سه و نیم متر و بلندای دهانه آن 2 متر و 10 سانتی متر و بلندای تاج کنونی آن 3 متر است. ایرانیان در گذر تاریخ به ویژه دوره هخامنشی مهارت بسیاری در سدسازی و پل‌ سازی داشته‌ اند. در این میان سد داریوش هخامنشی (سنگ دختران) که در تاریخ 1 /9 /1388 به‌ شماره 27514 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده نمونه‌ ای کم‌ نظیر و تقریباً سالمی در ساختار مهندسی سازه به‌ شمار می‌ رود.سد 2400 ساله هخامنشیان جایگاه معتادان در معرض نابودی است!

این موارد زنگ خطری است برای میراث کهن و جایگاه معنوی آن،  نزد مردم کشورمان، چرا که جامعه نسبت این تخریب‌ها بی‌تفاوت شده  در برخی موارد نیز خود هماهنگ با ویرانی‌های عمدی و گروهی نسبت به میراث فرهنگی و طبیعی می شوند.سد 2400 ساله هخامنشیان جایگاه معتادان در معرض نابودی است! سد 2400 ساله هخامنشیان جایگاه معتادان در معرض نابودی است!

 منبع : نون و آب