روشنایی معابر و پیاده رو ها

روشنایی معابر و پیاده رو ها

از این پس می توان بدون نیاز به نصب روشنایی ،معابر و پیاده رو ها را روشن کرد .
یک محقق نیوزیلندی ساکن انگلیس شیوه ای اختراع کرده است که با استفاده از آن پیاده رو ها در طول روز نور را جذب ودر شب آن را منتشر می کنند وبااستفاده از این شیوه دیگر نیازی به نصب روشنایی در مسیر پیاده رو ها نیست .
همیش اسکات مخترع این طرح موسوم به استار پاث (مسیر ستاره ) می گوید استار پاث یک محصول فتولومینست یا نور تابناک است که اشعه های ماورای بنفش را در طی روز ذخیره می کند ودر شب این انرژی را به صورت نور از خود منتشر می کند .
وی افزود این محصول یک اسپری پولی یورتان قابل ارتجاع وبسیار انعطاف پذیر است که ما در آن هر نوع مخلوط اعم از رنگ یا رنگ طبیعی تزریق کردیم وسپس پوششی یا غلظت خیلی پایین بر روی آن قرار دادیم که سطح پیاده رو را می پوشاند .

منبع: نون و آب