طوفان در فیلیپین

طوفان در فیلیپین

طوفان در فیلیپین بیش از 10 هزار کشته بر جای گذاشت .
خبرهای رسیده از فیلیپین حاکی است طوفان شدید هایان دست کم جان 10 هزار تن را در مرکز فیلیپین گرفته است .
طوفان هایان علاوه براین خسارات مالی بسیار سنگینی بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را نیز آواره کرده است .
گفته می شود طوفان هایان حدود هفتاد تا هشتاد درصد مناطقی را که در دوروز گذشته درنوردیده ویران کرده است .
طوفان هایان امروز به سواحل ویتنام رسیده است ودر همان ساعات اولیه شش کشته برجای گذاشته است .

منبع: نون و آب