مبارزه با چاقی فرزندان با زود خواباندن آن ها

مبارزه با چاقی فرزندان با زود خواباندن آن ها

زود خواباندن فرزندان در دوران کودکی سبب کاهش وزن آنها می شود .
محققان آمریکایی می گویند هنگامی که خواب کودکان افزایش می یابد بدن آنها به طور متوسط 134 کالری کمتر در روز مصرف می کنند وحدود 150 گرم از وزن خودرا از دست می دهند .
تحقیقات این محققان نشان داد در بدن این کودکان میزان پایین تری از هورمون لمتین که تنظیم کننده گرسنگی است وجود دارد.
یافته های این محققان نشان می دهد که بهبود خواب کودکان در سنین مدرسه در شب می تواند تاثیرات مهمی برای پیشگیری و درمان چاقی داشته باشد .

منبع: نون و آب