شکل گرفتن ایران بزرگ

شکل گرفتن ایران بزرگ با آدولف هیتلر!طبق اسنادی که در دهه 1970 انتشار یافت، سفیر وقت ایران در مسکو سوم امرداد 1320 ( یک ماه پیش از تعرض نظامی لندن ومسکو به ایران) درباره اولتیماتوم مورخ 28 تیرماه این سال دولتهای انگلستان و شوروی به دولت ایران یک گزارش شفاهی توسط پیکی ویژه به تهران فرستاده و در آن خبر داده بود ، دولت شوروی که به دلیل پیشروی سریع آلمان در خاک آن کشور به دولت انگلستان احساس نیاز می کند به خواست این دولت ، اولتیماتوم مشترک را امضا کرده و اولتیماتوم اخراج آلمانی ها از ایران یک بهانه است، انگلستان می خواهد به ایران لشکر بکشد و از شوروی خواسته است که کمک کند زیرا که گمان می کند که میان سران ایران و آلمان قول و قرارهایی برای تصرف مشترک خاورمیانه گذارده شده است. دکتر دیوید اروین تاریخدان انگلیسی نیز در یک سخنرانی گفته بود که طبق یک توافق ضمنی و محرمانه با رضاشاه پهلوی که از سال 1935 (1314 خورشیدی) تقریبا خود را از سلطه و نفوذ انگلستان خارج ساخته بود ، آدولف هیتلر رهبر حزب نازی آلمان تصمیم داشت که با کمک ارتش ایران خاورمیانه و هند را از دست انگلستان خارج سازد و در عوض منطقه تاجیک نشین افغانستان و اراضی دیگری در شمال و غرب را به ایران بازگرداند تا امپراتوری پارسیان احیاء شود. هدف آدولف هیتلر از تعرض به شوروی انهدام کمونیسم و نیز تصرف قفقاز و رسیدن به خاورمیانه بود.
منبع: روزنامه اطلاعات پنجشنبه 3 مرداد 1392
برای خواندن وصیت نامه آدولف هیتلر روی کلمه وصیت نامه و برای خواندن سخنان آدولف هیتلر روی کلمه سخنان کلیک کنید...