کعبه دلهاکعبه دلها شعری زیبا از سعید رسولی

جز تو کی می تونه ناجی دین باشه

کی می تونه آسمونی باشه

کی می تونه کعبه دلها شه

کی می تونه تو قلبها پیدا شه

جز تو کی می تونه عاشق و شیدا شه

کی می تونه عاشورایی باشه

کی می تونه مثل علی شه

مگه میشه، مگه میشه

یا حسینم، بی قرارم، بی پناهم

بی تو من گوشه گیرم، کاش بمیرم

این منم که با تو می مونم، از تو می خونم

نمی تونم بی تو بمونم، بی تو بمونم

یا حسینم، گونه های من همیشه خیسه

دلم برای دیدنت حریصه

کی قصه ی عشقُ می نویسه

بگو برام از تو بنویسه

 

عابد عاشق

باز دوباره محرم از راه رسیده

شور حسین توی دلم به حد رسیده

باز دوباره سر تا پا سیاه می پوشم

سنگینی بار غمش نشست رو دوشم

رفته و این بغضُ توی صدام گذاشته

رفته و این اشکُ توی چشام گذاشته

یا علی قامت زینب خمیده

وای چی بگم چه ها که دیده

تو نینوا سوختن خیمه ها رو دیده

رو نیزه ها، سر عاشقها رو دیده

ای خدا، ای خدا دلم گرفته

اهل زمین، اهل زمان ماتم گرفته

دلم می خواد ز عشقش من بمیرم

دلم می خواد ز عشقش پر بگیرم

پر بزنم برم به عرش یزدان

سر بزنم به یار به لطف یزدان

آی مردم مظهر عاشقی حسینِ

آی مردم مکتب عابدی حسینِ

آی مردم معنی شیفتگی حسینِ

آی مردم معنی شیعه گی حسینِ

 

منبع : نون و آب