سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک

سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک

آمریکا وانگلیس از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک جاسوسی می کرده اند .
طبق افشاگری های تازه ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس  امنیت ملی آمریکا ، این کشور به همراه انگلیس از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیز جاسوسی می کرده اند .
بر اساس اسناد جدید منتشر شده ، آژانس امنیت ملی آمریکا ودستگاه جاسوسی انگلیس در دفاتر سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک جاسوسی کرده اند .
این دستگاه های جاسوسی بارها به رایانه های سازمان اوپک نفوذ کرده واطلاعات سرقت کرده اند .
پیش از این فاش شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا از شرکت نفتی پتروبراس برزیل نیز جاسوسی می کرده است .

منبع: نون و آب