اظهارات ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس

اظهارات ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس

وزیر امورخارجه انگلیس می گوید اختلافات غرب با ایران در خصوص مسئله هسته ای کاهش یافته است .
ویلیام هیگ که در مجلس  این کشور سخن می گفت از کاهش اختلافات کشورهای غربی با ایران بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای خبر داد .
وی افزود اختلافاتی که در مذاکرات مانع دستیابی توافق دولت های غربی با ایران بر سربرنامه های هسته ای می شد در حال کاهش است .
ویلیام هیگ همچنین با تاکید بر اینکه تحریم ایران تا زمان دستیابی به توافقی جدی ادامه خواهد یافت افزود اطمینان دارم که در نشست های بعدی گامی برای توافق های جامع تر برداشته خوهد شد .

منبع: نون و آب